Rode schoollapjes….anders bekeken

Brochure 36 pag. formaat 15 x 21 cm. Bijgevoegd is een telpatroon van een stoplapje.

Prijs € 12,50 incl. verzending in Nederland. (Buitenland € 15,50)

Als verplicht onderdeel van de Nuttige handwerken op de Lagere School moesten de meisjes één of meerdere merklapjes maken als oefening voor het merken van huis- en lijfgoed. Zeker drie generaties hebben al of niet met behulp van moeder of juf het bekende rode schoollapje moeten maken, Ze lijken op het eerste gezicht allemaal op elkaar, maar bij nadere beschouwing blijken er nogal wat verschillen in opzet.

Zestig lapjes hebben een plaats gekregen in dit boekje, dat in kleur is uitgevoerd.

Bestellen

 

Bijgevoegd

Een telpatroon van een stoplapje!