Telpatroon Gieske Remkes 1744-1817® + bijbehorend boekje

Deze belangrijke lap stond model voor het boekje “Kruuskes van mine letterdoek” uitgegeven in 1961 door de Ned. Ver. van Plattelandsvrouwen Groningen. Het boekje is vele malen herdrukt.

De lap bevat motieven die op veel Groninger merklappen voorkomen, zoals de gekroonde G, het cijfer 1 als i, een kruis door de O, levensboomjes en de dubbele hanen. Ook de lichte kleuren (aardkleuren) komen veel voor in Groningen.

1744

Afmeting van het telpatroon: 50 x 30 cm (bij 12 dr/cm

Materiaal: gekleurde zijde op linnen of stramien.

Het bijbehorende boekje beschrijft de herkomst van deze lap.

Gieske Remkes

Meer informatie over ruim 60 Groninger borduurlappen en de maaksters vindt men in het boek: Zwarte merklappen uit het Oldambt 1800-1880.

Bedrijfssticker

Bestellen